Мэргэжлийн дадлагын үр өгөөжийг дээшлүүлэх зорилгоор санхүү, бизнесийн чиглэлээр гуравдугаар түвшинд суралцаж буй оюутнууд болон бэлтгэл магистрын оюутнуудын мэргэжлийн дадлагыг олон улсын стандартад нийцсэн нөхцөл, болзолтойгоор Академиас зохион байгуулахад хамтарч ажиллана.

Банкууд зээл олгохоо зогсоовол бизнесийн идэвхжил саарч, эдийн засаг хямардаг. Тиймээс зээлийг эдийн засгийн “цус” гэж энгийнээр тодорхойлох нь бий.

Өөрийгөө хөгжүүлэхгүйгээр амжилтад хүрсэн хүн нэгээхэн ч үгүй. Амжилтын оргил өөд өгсөхийн тулд өдөр бүр сурч боловсрох учиртай. Ярилцлагын буланд Банк санхүүгийн академийн гүйцэтгэх захирал Ш.Алтанцэцэг зочноор оролцон өөрийн туршлагаас бидэнтэй хуваалцаж байна.

Оюутнууд “Шинэ үеийн банкир” төсөлд хамрагдвал онолын мэдлэгээ ч бататгана, практик дадлага хийж, банк санхүүгийн салбарт олон жил ажилласан мэргэжилтнүүдийн туршлагаас суралцах боломжтойгоороо давуу талтай.