Сургалт Сургалт эхлэх огноо Нэг оролцогчийн төлбөр Анги бүрдэлт Бүртгүүлсэн Бүртгэл
Microsoft Power BI: Empasoft Academy 2018-12-17-нд, 10:00 цаг 2'185'000₮ 15 0
Microsoft SharePoint Server 2016: Empasoft Academy 2018-12-18-нд, 18:30 цаг 1'415'500₮ 15 0
Компанийн засаглалын гэрчилгээ олгох сургалт 2018-12-19-нд, 14:00 цаг 300'000₮ 25 0
eLearning - Certificate in Applied Management, ANZI 2019-01-01 175'000₮ 100 58
eLearning Certified Retail Banking and Cards & Payments Professional (6) - RBA, UK 2019-01-01 CRB I болон CCPP I - $799, CRB II болон CCPP II - $1049, CRB III болон CCPP III - $1249 100 0
eLearning Trade Finance (4) - eBSI, Ireland 2019-01-01 Сургалт бүрийн үнийг дэлгэрэнгүй мэдээллээс авна уу. 100 0
eLearning programme (39) - Intuition, UK 2019-01-01 Сургалт бүрийн үнийг дэлгэрэнгүй мэдээллээс авна уу. 100 0
eLearning programme (11) - ANZI, Australia 2019-01-01 Үндсэн гишүүд - 120$; Бусад - 135$ 100 3
Банкирыг бэлтгэх түргэвчилсэн сургалт 2019-01-12-нд, 9:00 цаг 3'005'000₮ 20 2
Сургагч багшийн сургалт: Суурь шат 2019-03-11-нд, 8:00 цаг 689'000₮ 15 0