МЭРГЭШСЭН БАНКИР ХӨТӨЛБӨР

Банк санхүүгийн академийн гишүүнчлэлийн хүрээнд зохион байгуулах үйл ажиллагаанууд

Сургалт Сургалт эхлэх огноо Нэг оролцогчийн төлбөр Анги бүрдэлт Бүртгүүлсэн Бүртгэл
Pro-Bankers Series: Нөлөөлөх урлаг 2019-06-21-нд, 7:30 цаг Үнэ төлбөргүй 50 50
Бүртгэл хаагдсан

ШИНЭ ҮЕИЙН БАНКИР

"Шинэ үеийн банкир" төслийн захиалга авч буй модулиуд

Сургалт Сургалт эхлэх огноо Нэг оролцогчийн төлбөр Анги бүрдэлт Бүртгүүлсэн Бүртгэл
ХУВЬ ХҮНИЙ ХӨГЖЛИЙН СУРГАЛТ: "Би банкир" Шинэ үеийн банкир төслийн брэнд сургалт 2019-06-22-нд, 10:00 цаг 70'000₮ 25 20
Бүртгэл хаагдсан
ЗЭЭЛ, ЭРСДЭЛИЙН СУРГАЛТ: Бизнесийн эрсдлийн шинжилгээ I: Үндсэн ойлголтууд 2019-08-20-нд, 9:00 цаг 324'000₮ 15 0
ЗЭЭЛ, ЭРСДЭЛИЙН СУРГАЛТ: Бизнесийн эрсдлийн шинжилгээ II: Борлуулалтын эрсдэл 2019-09-10-нд, 9:00 цаг 252'000₮ 15 0
ЗЭЭЛ, ЭРСДЭЛИЙН СУРГАЛТ: Бизнесийн эрсдлийн шинжилгээ III: Түгээлтийн болон Удирдлагын эрсдэл 2019-10-29-нд, 9:00 цаг 252'000₮ 15 0
ЗЭЭЛ, ЭРСДЭЛИЙН СУРГАЛТ: Санхүүгийн тайлангийн шинжилгээ I: Тайлан тэнцэл, ОҮДТ 2019-11-12-нд, 9:00 цаг 324'000₮ 15 0
ЗЭЭЛ, ЭРСДЭЛИЙН СУРГАЛТ: Санхүүгийн тайлангийн шинжилгээ II: Мөнгөн хөрөнгийн урсгалын шинжилгээ 2019-11-26-нд, 9:00 цаг 216'000₮ 15 0
ЗЭЭЛ, ЭРСДЭЛИЙН СУРГАЛТ: Зээл авах шалтгааны шинжилгээ 2019-12-10-нд, 9:00 цаг 504'000₮ 15 0

ОЛОН УЛСЫН СУРГАЛТ

Бүртгэл авч буй олон улсын танхимаар явагдах сургалтуудын жагсаалт

Сургалт Сургалт эхлэх огноо Нэг оролцогчийн төлбөр Анги бүрдэлт Бүртгүүлсэн Бүртгэл
Risk Management- Regulation for Banks (BASEL) - HoT, Luxembourg 2019-07-02-нд, 9:00 цаг 1'000'000₮ 25 23

ОНЛАЙН СУРГАЛТ

Бүртгэл авч буй дотоодын болон олон улсын цахим сургалтуудын жагсаалт

Сургалт Сургалт эхлэх огноо Нэг оролцогчийн төлбөр Анги бүрдэлт Бүртгүүлсэн Бүртгэл
eLearning Certified Retail Banking and Cards & Payments Professional (6) - RBA, UK 2019-07-01 CRB I болон CCPP I - $799, CRB II болон CCPP II - $1049, CRB III болон CCPP III - $1249 100 0
Бүртгэл хаагдсан
eLearning Trade Finance (4) - eBSI, Ireland 2019-07-01 Сургалт бүрийн үнийг дэлгэрэнгүй мэдээллээс авна уу. 100 2
Бүртгэл хаагдсан
eLearning programme (11) - ANZI, Australia 2019-07-01 Үндсэн гишүүд - 120$; Бусад - 135$ 100 0
Бүртгэл хаагдсан
eLearning - Certificate in Applied Management, ANZI 2019-07-01 175'000₮ 40 0
Бүртгэл хаагдсан
eLearning programme (93) - Intuition, UK 2019-07-01 Сургалт бүрийн үнийг дэлгэрэнгүй мэдээллээс авна уу. 100 0
Бүртгэл хаагдсан