Сургалтууд

Энэхүү жагсаалт нь яг одоо бүртгэл нь хийгдэж буй сургалтуудын жагсаалт юм. Та эдгээр сургалтуудын дэлгэрэнгүйг сургалтын нэрэн дээр дарж үзэх боломжтой.

Сургалт Сургалт эхлэх огноо Нэг оролцогчийн төлбөр Анги бүрдэлт Бүртгүүлсэн Бүртгэл
Комплаенс ба Ёс зүй 2017-09-01 27'800₮ 25 2
BBA: Branch simulation 2017-09-25-нд, 9:00 цаг 1'000'000₮ 25 19
Энэ сургалтын бүртгэл хаагдсан байна
Худалдааны санхүүжилт 2017-10-02-нд, 9:00 цаг 900'000₮ 15 13
Энэ сургалтын бүртгэл хаагдсан байна
Mechanics of Derivatives 2017-10-03-нд, 9:00 цаг 1'000'000₮ 25 22
Complementary Discussion - Mechanics of Derivatives 2017-10-06-нд, 17:00 цаг 0₮ 50 1
Компанийн засаглалын гэрчилгээ олгох сургалт 2017-10-11-нд, 14:00 цаг 250'000₮ 18 0