Сургалт Сургалт эхлэх огноо Нэг оролцогчийн төлбөр Анги бүрдэлт Бүртгүүлсэн Бүртгэл
TOEIC шалгалтын бүртгэл [XI сар] 2017-11-01-нд, 8:30 цаг 36$ 10 2
Комплаенс ба Ёс зүй 2017-11-06 27'800₮ 40 33
Measuring and Managing Operational Risk in Banking - HoT, Luxembourg 2017-11-27-нд, 9:00 цаг 900'000₮ 29 29
Бүртгэл хаагдсан
Complementary Discussion - Operational Risk Management - HoT, Luxembourg 2017-11-29-нд, 16:30 цаг 30'000₮ 40 1
Trade Finance eLearning [Basic level] - eBSI, Ireland 2017-12-01 368'750₮ 50 3
Компанийн засаглалын гэрчилгээ олгох сургалт 2017-12-06-нд, 14:00 цаг 250'000₮ 15 7
Business Finance eLearning - ANZI, Australia 2018-01-01 135$ 100 0
Trade Finance eLearning [Intermediate level] - eBSI, Ireland 2018-01-01 516'250₮ 50 0
Bookkeeping & Accounting eLearning - ANZI, Australia 2018-01-01 135$ 100 0
Board Room Finance eLearning - ANZI, Australia 2018-01-01 135$ 100 0
Company Risk Management eLearning - ANZI, Australia 2018-01-01 135$ 100 0
Credit and Lending eLearning - ANZI, Australia 2018-01-01 135$ 100 0
Finance Analysis eLearning - ANZI, Australia 2018-01-01 135$ 100 0
Finance for Leadership Roles eLearning - ANZI, Australia 2018-01-01 135$ 100 0
SME Lending eLearning - ANZI, Australia 2018-01-01 135$ 100 0
Financial Management eLearning - ANZI, Australia 2018-01-01 135$ 100 0
Certified Retail Banking eLearning - RBA, UK (RBI, RBII, RBIII) 2018-02-01 CRB I - $799, CRB II - $1049, CRB III - $1249 100 0
Strategies for Driving Card Portfolio Growth 2018-03-20-нд, 9:00 цаг + VBS USD658 25 0
Trade Finance eLearning [Advanced level] - eBSI, Ireland 2018-04-01 811'250₮ 50 0
Capital Market Practice - Corporate financing for growth - ANZI, Australia 2018-05-14-нд, 8:30 цаг 750'000₮ 25 0
Project Financing - Funding large scale projects - ANZI, Australia 2018-05-17-нд, 8:30 цаг 680'000₮ 25 0
Trade Finance eLearning [Specialist] - eBSI, Ireland 2018-07-01 516'250₮ 50 1
Business And Small And Medium Size Enterprise (SME) Lending - ANZI, Australia 2018-09-17-нд, 8:30 цаг 680'000₮ 25 0
Financial Analytical Skills - Critical review of financial data - ANZI, Australia 2018-09-19-нд, 8:30 цаг 750'000₮ 25 0