БСА Судалгааны ажлын уралдаан - 2015 он

Судалгааны уралдаан

Энэ удаагийн уралдааныг “БАНК БОЛОН САНХҮҮГИЙН БАЙГУУЛЛАГЫН ЭРСДЭЛИЙН УДИРДЛАГА” сэдвийн хүрээнд зохион байгуулсан.

Банк Санхүүгийн Академиас жил бүр уламжлал болгон явагддаг "СУДАЛГААНЫ АЖЛЫН УРАЛДААН - 2015" амжилттай зохион байгуулагдлаа. 

Та БСА-ийн сургалт, үйл ажиллагааны мэдээллийн мэйл жагсаалтад бүртгүүлж сүүлийн үеийн мэдээллүүдийг авах боломжтой.